lunes, 4 de octubre de 2010

Finalidade do uso das TIC na aula Pt.

REFORZO DO CURRÍCULO. Seleccionar materiais que sirvan para reforzar o aprendido nas diferentes áreas curriculares, sobre todo naqueles temas nos que atopamos maiores dificultades.
MELLORA DE TODAS AS COMPETENCIAS, incluindo a dixital, aprender a aprender, autonomía e iniciativa persoal...
POSIBLE MANEXO COMO REFORZO POSITIVO, MOTIVACIÓN xa que estes medios aproveitan a imaxe e o son.
SELECCIÓN E CREACIÓN DE MATERIAIS E A POSIBILIDADE DE COMPARTIRLOS, aproveitando os blogs das aulas, bibliotecas escolares... facendo que na rede todos vaiamos eliminado esas barreiras de espazo e tempo, e poidamos facilitar o acceso aos coñecementos, programas, lecer, as persoas con maiores dificultades...
SATISFACCIÓN DAS NECESIDADES ESPECÍFICAS E PROPIAS DOS NEAE, visualización ampliada, pictogramas, apoio xestual...
INNOVACIÓN EDUCATIVA. Facendo un esforzo por estar ao día, por mellorar continuamente.


No hay comentarios:

Publicar un comentario