viernes, 1 de octubre de 2010

A formación no CEP Dr. Fleming.

Tipos de formación:
INDIVIDUAL:
Segundo as necesidades individuais de cada profesional. Recóllense as inquedanzas e dase a información precisa para que o profesorado poida fatisfacer os seus intereses persoais:
Recordanse as direccións electrónicas e o xeito de acceder a webs como:
Formación profesorado.
Platega.
EOI Escola oficial de idiomas de Vigo.
EPA Artes y oficios.

Ensinanzas especiais e adultos.

GRUPAL INTERNA SEGUNDO NECESIDADES E/OU DEMANDA:
Neste curso académico 2010-2011 o resultado da elección do profesorado sobre a proposta de cursos internos (impartidos solidariamente polo propio profesorado do centro e non cerfificables en horas) quedou do seguinte xeito:

GRUPAL INTERNA E EXTERNA:
Considérase formación interna e externa a aquela na que a docencia é externa ao propio personal do centro, e dicir, é unha formación supervisada e asesorada polo CEFORE, na que se certifican horas, neste curso a asesora é Nieves Dapoza... como é unha formación aberta ao profesorado do centro pasa a ser interna para aqueles que non forman parte dos diferentes grupos.

Obradoiro ABALAR. Todo o profesorado que imparte docencia nas catro aulas de 5º nivel.
PFAC “Integración das TIC nas aulas” 30 horas. Participan 16 persoas do centro. Formación Blogger, Audacity e Gimp.
GT “A comprensión lectora dende as TIC” 50 horas. Participan 9 persoas entre as deste centro e outros da cidade. Formación no Notebook do EDI.

No hay comentarios:

Publicar un comentario