martes, 5 de octubre de 2010

Emprego das TIC na aula de PT.

As aulas de Pt son as máis axeitadas para manexar o EDI de xeito cotiá, xa que xeralmente temos nelas uns grupiños con pouco alumnado... non máis de catro na miña aula. As veces vense os EDI parados nalgures... as aulas de Pt pódenlle sacar moito partido diariamente.

Na imaxe superior pódese observar que hai un alumno traballando nun lim de matemáticas no ordenador de sobremesa (poderían estar dous alumnos e traballar en equipo) e un alumno no EDI facendo o programa de encestar o acento. Ambos programas enlazados neste blog.

O EDI non é equipamento propio desta aula, de feito foi mercado pola biblioteca, e préstase cando algún mestre o solicita... ten un carro que leva incorporado o equipo de son e o canón, e so precisa conectar un portátil que teña instalado o sofware da pizarra, o Notebook.

No hay comentarios:

Publicar un comentario